کمیت...

خدایا در آفرینش مردها کیفیت را فداى کمیت نکن

کمتر خلق کن ولى آدم خلق کن!

 

/ 4 نظر / 24 بازدید
amin

پناهم می دهی امشب ؟ میان آب و گل رقصان ، میان خار و گل خندان در آن آغوش نورانی ، پناهم می دهی امشب ؟ دل و دین در کف یغما و من تنها در این هنگام روحانی ، پناهم می دهی امشب ؟

مژده

لینکت کردم عزیزم.فقط شرمنده آدرس اون یکی وبتو ندارم[ناراحت]

محمد علی

هنگامی که دل کسی را میشکنی صدای شکستنش را به خاطر بسپار تا هنگامی که دلت را شکستند رو به آسمان فریاد نزنی خدایا به کدامین گناه !!!